Grāmatvedības pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem


  • grāmatvedība
  • ikmēneša ziņojumu sagatavošana un iesniegšana nodokļu iestādei
  • nodokļu aprēķins
  • gada finanšu pārskata sagatavošana
Vispārīga informācija par ziņojumiem Iesniegšanas noteikumi
Ikmēneša pārskatipar darbiniekiemnākamā mēneša 17. datums
Ikmēneša pārskatiPVN atskaitenākamā mēneša 20. datums
Finanšu gada beigas31. decembris
Gada finanšu pārskats- bilance
- peļņas un zaudējumu aprēķins
- uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats
- direktora paziņojums
30. aprīlis
Revīzija (audits)Ja divus gadus pēc kārtas piepildās divi no šiem nosacījumiem:
- neto apgrozījums pārsniedz EUR 800 000
- bilances kopsumma pārsniedz EUR 400 000
- vidējais darbinieku skaits gadā 25

Grāmatvedības pakalpojumu maksas Latvijas uzņēmumiem →