Grāmatvedības pakalpojumu cenas Latvijas uzņēmumiem


Maksa par pakalpojumu mēnesī tiek aprēķināta, ņemot vērā grāmatojumu skaitu, darbinieku skaitu, apgrozījumu un kopējo bilanci.
Lai uzzinātu maksu par grāmatvedības pakalpojumiem, lūdzu aizpildiet formu: Request price / Maksas pieprasījums, norādot uzņēmumu, darbības veidu, dokumentu skaitu (ienākošie un izejošie rēķini) mēnesī, darbinieku skaitu, apgrozījumu mēnesī.