11.02.2022. Latvija, pagarināti 2021 gada pārskatu iesniegšanas termiņi

Company News

Uzņēmumiem gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu iesniegšanas termiņš ir pagarināts par trijiem mēnešiem, t.i. ja uzņēmumam 2021.pārskata gads sakrita ar kalendāro gadu un sagatavotais gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestā būtu jāiesniedz līdz 30.04.2022, tad saskaņā noteikto, 2021.gada pārskata iesniegšanas termiņš šī likuma subjektam ir pagarināts līdz 31.07.2022.
Biedrībām un nodibinājumiem, kā arī reliģiskajām organizācijām un sabiedriskā labuma organizācijām 2021. gada pārskata iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 30.06.2022.