5.11.2021. Latvijas finanšu tirgū jauni dalībnieki – investīciju platformas

Company News

Finanšu tirgus visā pasaulē strauji mainās, sniedzot klientiem arvien jaunus pakalpojumus. Viens no strauji augošiem segmentiem ir savstarpējo aizdevumu (peer to peer) platformas.
Šogad Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) izsniegusi četras ieguldījumu brokeru sabiedrības licences uzņēmumiem, kuri līdz šim sevi pozicionēja kā savstarpējo aizdevumu (peer to peer) platformas: AS Mintos Marketplace, lielākais šī segmenta uzņēmums Eiropā, AS TWINO Investments, SIA DN Operator un SIA Viainvest.
Pirms licences saņemšanas šie uzņēmumi nodarbojās ar komercdarbību, kas saistīta ar kredīta devēju izsniegto kredītu kredītprasību tirdzniecību tīmekļa platformās, piedāvājot investīcijas aizdevumos.
Pēc FKTK licences piešķiršanas uzņēmumiem dots pārejas periods, kura laikā tie pārtrauks piedāvāt investīcijas aizdevumos un sāks investoriem piedāvāt finanšu instrumentus – parāda vērtspapīrus, kuru pamatā ir kredītu devēju izsniegtie kredīti.
Eiropā šim tirgus segmentam nav vienota regulējuma. Valstis īsteno dažādas pieejas. Viena no tām vērsta uz saprotamu un caurskatāmu biznesa modeli, izsniedzot licences un uzraugot šī segmenta darbību, kas līdz ar to sniedz klientiem plašāku aizsardzību.
Uzņēmumi, kuri saņēmuši ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci, mainīs savus darbības modeļus, pakāpeniski pārtrauks ieguldījumu piedāvāšanu cesijas līgumu noslēgšanas veidā gan jauniem, gan esošajiem klientiem un pilnībā tos aizvietos ar finanšu instrumentu piedāvāšanu.
Turpmāk ieguldītājiem tiks nodrošināta informācija par ieguldījumu riskiem, par ieguldījumu izmaksām.
Ieguldītājiem svarīgi zināt – ja FKTK licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība kļūs maksātnespējīga un nespēs pildīt savas saistības, katram ieguldītājam būs tiesības uz kompensāciju līdz 20 000 eiro neizpildīto saistību apmērā.