26.11.2021. ES, lielajiem starptautiskajiem uzņēmumiem būs jāpublisko katrā dalībvalstī maksātie nodokļi

Company News

Eiropas Parlamenta apstiprināta direktīva, kurā noteikts, ka lieliem starptautiskiem uzņēmumiem jāpublicē katrā ES valstī maksāto nodokļu apjoms, lai novērstu nodokļu apiešanu.
Starptautiskiem uzņēmumiem, kuru gada ienākumi pārsniedz 750 miljonus eiro un kuri darbojas vairākās ES valstīs, būs turpmāk jāpublicē nodokļu apjoms, ko tie maksā katrā dalībvalstī. Tādi paši noteikumi attieksies arī uz šādu uzņēmumu meitasuzņēmumiem. Informācija arī būs jādara publiski pieejama internetā.
Uzņēmumiem būs jānorāda darbību veids, pilnas slodzes darbinieku skaits, peļņas vai zaudējumu apjoms pirms ienākuma nodokļa nomaksas, uzkrātā un samaksātā ienākuma nodokļa un uzkrātās peļņas apjoms.
Dotajos nodokļu pārskatos būtu jāiekļauj arī nodokļi, kas maksāti “nodokļu oāzēs” – valstīs ārpus Eiropas Savienības, kuras ir ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas (tā dēvētajā ES melnajā sarakstā un pelēkajā sarakstā), tā parādot zaudētos nodokļu ieņēmumus nodokļu oāžu dēļ.