4.01.2021. Latvija, no 01.01.2021 iesviests vienotais nodokļu konts

Company News
  1. gada 1. janvārī sāk darboties vienotais nodokļu konts.

Līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētie nodokļi[1]būs jāmaksā vienā kontā (muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās), turklāt to varēs izdarīt, aizpildot tikai vienu maksājuma uzdevumu.
Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, ir vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība – visiem VID administrēto regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem noteikts viens gala termiņš – 23. datums.
Aizpildot maksājuma uzdevumu, maksājuma uzdevuma mērķa laukā nav nepieciešams uzskaitīt visus nodokļus un nodevas, kas iekļautas aprēķinātajā summā.

[1] Muitas maksājumu samaksas kārtība un konti nemainās. Vienotajā nodokļu kontā tos plānots ieskaitīt, sākot ar 2023. gadu.